Asianajotoimisto Jukka Luhtasaari

Asianajopalvelut Helsingissä

Ota yhteyttä

Jukka Luhtasaari

Asianajaja Jukka Luhtasaari on toiminut jo kolmen vuosikymmenen ajan erilaisissa vaativissa lakimiestehtävissä. Kokemusta on kertynyt julkishallinnon, pankin, perintäpalveluyrityksen ja lakitoimistoyrittäjän tehtävistä. Asiakaskunta koostuu yksityishenkilöistä, pk-yrityksistä ja yhteisöistä. Toiminnan periaatteet perustuvat luotettavalle ja yksilölliselle palvelulle. Asianajaja Jukka Luhtasaari kuuluu Suomen asianajajaliittoon. Asianajaja on velvollinen noudattamaan toiminnassaan lakia ja hyvää asianajajatapaa. Asianajajia koskevat ohjeet ja määräykset löydätte Suomen asianajajaliiton kotisivuilta osoitteesta www.asianajajaliitto.fi

Palvelut

Yksityishenkilöille
 • Asunto, kiinteistö
 • Edunvalvonta
 • Kaupankäynti, irtain omaisuus
 • Kuluttajansuoja
 • Laina, luotto- ja maksuvälineet
 • Lainhuuto, kiinnitys, kirjaaminen
 • Oikeudenkäynnit, riita-asiat
 • Oikeudenkäynnit, rikosasiat
 • Perheoikeus
 • Perheoikeus, kansainvälinen
 • Perintö, testamentti
 • Riitojen ratkaisu
 • Rikokset
 • Sijoittaminen
 • Sopimukset
 • Työsuhde, virka
 • Työsopimus, työaika, irtisanominen
 • Ulosotto, konkurssi, velkajärjestely
 • Vahingonkorvaukset
 • Vakuutukset
 • Verotus
 • Vuokra
 • Yleisjuridiikka
 • Yrityksen perustaminen
Yrityksille
 • Kaupankäynti
 • Kiinteistöt
 • Kilpailuoikeus, julkiset hankinnat
 • Konkurssi
 • Kuluttajansuoja
 • Lainat, luotto- ja maksuvälineet
 • Markkinaoikeus
 • Oikeudenkäynnit, riita-asiat
 • Oikeudenkäynnit, rikosasiat
 • Rahoitusoikeus
 • Rakentamisoikeus
 • Riitojen ratkaisu
 • Rikokset
 • Sopimukset
 • Työoikeus
 • Vahingonkorvaukset
 • Vakuutukset
 • Verotus
 • Yhtiöoikeus
 • Yleisjuridiikka

Yhteystiedot

Käpytie 12C
00650
Helsinki